هر ساختمانی روزی طرحی بیش نبوده است
پس گول مخور,
الان تو نباید به زودی تو باشد.
مهم اینست
که به خود ایمان داشته باشی,
امیدت را از دست ندهی
و طرحی برای ساختمانی ارائه دهی
آینده ات را در دست بگیری
با توجه و تلاش
هرکس می تواند آینده ای زیبا برای خودش بسازد