من واقعا چی هستم؟
کُرد؟عرب؟ تُرک، افغانی، پاکستانی؟
من اصلا چی هستم؟

نمیدونم.
بستگی داره به موقعیت،
که الآن با یک عرب هستم،
با یک کُرد یا یک تُرک.
با عربها یک عربم،
مثل تو، از سوریه آمده ام،
یعنی ما با هم برادریم.
اون میگه: من فکر کردم تو کُردی یا اینچیزا.
من بهش میگم: نه برادر، من عربم.
آخه اون باید با من راحت باشه.

روز اول من در مدرسه. معرفی.
اسم من عبدو علی است. من یک کُرد هستم از سوریه.
متوجه میشم که در کلاسم از فرهنگهای مختلفی هستند.
از ملل زیادی اینجا آدم داریم.
هورا، اینجا من تنها خارجی نیستم.