کیک شکلاتی برای منه
کیک طوطی نشان برای خدا
کیک سیبی با سس وانیلی برای مامان
کیک وانیلی برای بابا
کیک توت فرنگی برای مادربزرگ
مافین باکا برای هلنه فیشر
کیک سیب و دارچین برای همکلاسیهام
پنکیک شکلاتی برای مسافرت تعطیلات با مامان و بابا
که حتی خمیرش هم با شکلاته