Çi xweş bibûya mirov bi hemû sînga xwe nefes bikişanda
Jiyîna bêxem, dê çi xweş bûya,
mirov dê çawa hezbikira, dê çi xweş bûya
dê çi xweş bûya heger wisa bûya …
êş ji holê rabûya dê çi xweş bûya
şer nebûya, dê çi xweş bûya,
Ger daxwaz ji dil bûna dê çi xweş bûya,
Dê çi xweş bûya, lê ew ê nebe.