سلام دوست خوبم,
خیلی وقت میشود که با هم درد دل نکرده ایم یگانه دوستم
هرگز نمیخواستم از تو دور شوم
تو تنها کسی بودی که مرا درک میکرد
و من الان دور از خانواده ام
بیش از یک سال.
و در این سال زندگی به من درس های زیادی داد
تنها بودن, تنها خرید کردن, تنهایی خوردن, تنها ماندن.
و به چیزهایی که در این ساعات تنهایی فکر می کنیم معمولا عمل نمیکنیم.
دوستی, دوستان و احساسات, اینجا جایشان خالیست
این تنهایی زیاد مرا از پا در می آورد.
عشق پدر و مادر اما خستگی ناپذیر است
عشق واقعی در رابطه بین پدر و مادر و فرزند و خانواده نهفته است
و خارج از این رابطه همه چیز بی معناست
و من را امید دوباره دیدن زنده نگه میدارد