24 ساله و اهل روستای کوچک راتنه در منطقه‌ی ولینسکا در شمال غرب اوکراین است. قبل از جنگ، پیشخدمت رستوران بود. او در حال حاضر با همسرش ساکن برلین است و به عنوان نظافتچی کار می‌کند. ایرینا علاقه‌ی زیادی به ورزش و ادبیات دارد.