در شهر ازمیل در جنوب اوکراین به دنیا آمد. او 43 سال و دو فرزند دارد، دو پسرِ 22 و 9ساله. او در سال 2021 به آلمان آمد. او به ورزش و آشپزی علاقه دارد. برای او مهم است که مدام بتواند در مسیر رشد قدم بردارد.