Silav di dil de
Şeraba sor e
Kesek tine bi pê re par ve bikim
Para hevalan jî vedixwim.

Rûyê wan di peyalan de dibînim
Min mest dike
Ku destê xwe li rêwiyan hildidim
Lê stûxwar li min vedigerin

Ew levên bêdeng
Ku ji wêneyekî perwazkirî riviyabûn
Ken li paş xwe hiştin
Ew çavên melûl
Ku ji xewneke reştarî şiyar dibûn
Hêvî li paş xwe hiştin
Dar bê koka xwe para bayê ye
Çivîk bê refê xwe windaye.