Tu dixwazî bi min re biçî kafeyê?
Tu dixwazî navê min bizanî?
Tu dixwazî qûyekê li golê bibînî?
Tu dixwazî birevî derdorê?
Tu avabûna rojê dixwazî?
Tu dixwazî li kolanên teng bigerî?
Tu dixwazî di nav girseyê da şahîyê bikî?
Tu dixwazî bafirokan bifirînî?

Tu dixwazî? Hîn min nebihîstiye
Ji ber ku ez bi tenê navê te dizanim.