تقدیم بر آنی که بهشت زیر پایش که مهرش تا ابد در دلم جای دارد
تو بهترین گل میان شهر گل هایی تو رنگ آفتابی شب که می رسد
مثل ستاره ای گویا مهتابم پدر خوبم زندگی بی تو در این قافله سخت است پدر
گذر از عمر از این مرحله سخت است پدر پسرت تشنه اشک است و باور کن
گریه کردن  وسط هلهله سخت است پدر روضه خار محیلا و کف پای هستم
کاش می شد کمی از سره بیایم بغلم به خدا بوسه از این فاصله سخت است پدر
تا که می شد لب خود را پاره می کردم با لب پاره برایم گله سخت است پدر
عمر دیگر چه کند من که خودم می دانم زندگی با من کم حوصله سخت است پدر

این شعر برنده جایزه شده است