زمانیکه زبان تان را بعد از آموزش یاد گرفتم، گفتید کانکه
وقتیکه به مکتب تان رفتم و بعد از آن به دانشگاه راه یافتم گفتید کانکه
خیلی زود هیجان زده نشوید
اینجا مکتب ماست

اگر موتر را که دوست دارم بخرم
که من یکی از آن افراد هستم
باز می گوید
با پولی که موتر را خریدید
پول مالیات ما است

اگر در فوتبال گل بزنم سرم صدا می‌زنید
و می گوید با بوت که گل زدید بوت ماست
شما نمی توانید یک آپارتمان را برای زنده گی کردن کرایه بگیرید شما کانکه هستید
یکی از شما برای ما تضمین کند
بابت اینکه مصروف کار و هم پول پس انداز دارم .
اما شما کمک من را رد میکنید .
حتی زمانیکه نیاز به شستشو دارید
چون دست های من کانک هستند‌.

اگر من لباس های گران قیمت بخرم
شما بالایم می‌خندید
و می گویید که شبیه آنها هستم
وفکر کنید من تمسخر شما را درک نمی کنم
من اینجا بزرگ شده ام
من برای این کشور به خاطر دفاع از سرزمین اش میجنگم
و برای این کشور جان خود را از دست بدهم
من همیشه کانکه خواهم ماند