36 ساله و اهل شهر عمدتا کردنشین کوبانی در سوریه است. او ادبیات انگلیسی خوانده است، اما اکنون در بخش مددکاری اجتماعی کار می‌کند و به خانواده‌هایی درگیر چالش‌های مختلف برای حل مشکلات‌شان کمک می‌کند. عطو از دیرباز شعر گفته است. او از سال 2015، به برلین آمد.