ژاکلین شیلبایا فلسطینی است، اما در برلین زندگی می‌کند. او در رشته‌ی اقتصاد تحصیل و همچنین به عنوان مدیر رسانه‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کند. او عاشق تمام هنرهایی است که به زبان ارتباط دارند و دوست دارد اوقات فراغت خود را با نوشتن پر کند.