Me hatin veberhevkirin li derveyî civîna salane ya Hevkarîya Aşitiya Tîrêjê e.V. li Dêra Emmausê ya li Kreuzbergê. Ev NGO bi dawî 60 salan heye ku li dor da kuşterên nasîst di pîştreka derxistina nermî û dîmûkratîyê de bicîh bide. Mijara civîna salane ya vê salê bû: "Her carî jî. Şer û encamên wê."

Civîn gelek bûyerên balkêş û axaftinan ji bo xwekarên komelê peyda kir. Di êvarê dawî de, me pêşkeftina xebatê me di pêş 100 beşdarvan de pêşkêş kir. Jamal Abasi, Abdul Ahmad Pouya, Nadiia Kulish, Mykhailo Krasilnikov û Legêr Zana nivîsên wanên birêkûj an bi kurdî, farisî û ukraynî pêşkêş kirin. Wergerrên almanî, bi awayekî balkêş, ji aliyê lîstikvan Selin Dörtkardes xwendin.

Ev yekem car bû ku Leger di ser sêhnê de ji bo The Poetry Project standibû û gotinên xwe "Dûr ji te", "Çîroka Agirê" û "Berlin" xwend. Ji bo piştgirî, ew tevayî malbata xwe re anî. Şev bi peyvên hêvîxwazan a Jamal qediya:

"Di dawîya rêya dirêj a revînayê de. Herçend ez ji belavkirina te neheme, Gelo ez ê berêketek ji bo te bibim. Nû, dema ku ez ji welatê xwe dûr im, tu malê hêviyê min yî."

Em dixwazin ji Hevkarîya Aşitiya Tîrêjê bi serserî rizgar bibin, ku me li vê bûyerek pêşkêş kirin. Tiştekî taybet ji bo vexwendina hevpeyviyek berê pêşkêşkirin û li dawîyê bûyerê, bi vexwarinên rûniştinî tesekkir dikin.