Dîroka min beriya dayîkbûna min dest pê kiriye.
Roja ku dayika min dest bi axaftinê kiriye,
dîroka min dest pê kir.
Min di zikê dayika xwe de li zimanê dayika xwe guhdar kir.
Min nikarîbû biaxivim lê belê dayika min birçibûna min fêhm kir.
Min nikarîbû biaxifim lê belê min loriya dayika xwe fehm kir.
Rojekê min diyika xwe re got:“dayê“, çavê dayika min keniyaye.
Dîroka min ew roj hatiye dîtin.