Zîv, zêr, zîv, zêr

Ew heftê û neh salî bû
Cîrana me
Mala wê ji mêvanan
Û şaneşîna wê ji gul û giya bêpar nedima

Bazinek diyarî min kir
Bi min serbilind bû
Îro zîv û zêrê min hene
Lê şaneşîna wê vala ye.