19 salî ye û diçe pola 13’yan. Ew dixwaze piştî wê zanistên komunîkasyonê bixwîne. Ew ji Filistînê ye lêbelê li Sûriyeyê hatiye cîhanê û li wir 9 salên ewil yên jiyana xwe derbas kirine.