destdayîna xaçên nexşkirî
Wekî bîrxistineke aîdbûnê ye.
Hesreteka min a mezin heye
Her hesreta ketina kûrahiyekê.

Daxwaza dilovaniyê
Ku weke nepêkanbûna jixwerazîbûnê ye.
Çîrokên kesên din
Ji min re ne balkêş in
Heta ku ez ya xwe piştguh bikim.