19 ساله است، او در حال حاضر دانش‌آموز است و دوست دارد در رشته‌ی علوم ارتباطات تحصیل کند. او اهل فلسطین است، اما در سوریه به دنیا آمده و نُه سال اول زندگی خود را در آن‌جا گذراند. راغد چند سالی است که درباره‌ی  این روزها به دلیل شرایط وخیم فعلی در فلسطین، او در مورد فلسطین می‌نویسد.