1. Наша мета полягає в підтримці молодих іммігрантів та іммігранток, зокрема біженців та біженок, як в освітніх, так і у позаосвітніх закладах - за допомогою поетичних воркшопів, у школах, зокрема тих, що мають інтеграційні класи для нових учнів. Проєкт пропагує міжнаціональне порозуміння за допомогою культурного обміну, взаєморозуміння між німецьким громадянським суспільством і молодими іммігрантами та іммігрантками у форматі публічних читань та обговорень прочитаного. Ми організовуємо публічні виставки і публікації та популяризуємо поезію як спосіб комунікації між країнами походження іммігрантів та біженства і як спосіб підтримки біженців, що пишуть автобіографічні тексти.

2. Організація має виключно благодійні цілі відповідно до розділу «Steuerbegünstigte Zwecke» Податкового кодексу.

3. Організація діє виключно на неприбутковій основі, її діяльність не спрямована на отримання економічної вигоди.

4. Ресурси організації можуть використовуватися лише для цілей, передбачених у статуті. Члени організації не отримують винагороди з її коштів.

5. Жодній особі не дозволені витрати, що не відповідають цілям організації або є непропорційно високими.