»میخواستم بمانم و رفتم«.ـ مهاجران جوان به همراه هربرت گرونه مایر تجربیاتشان را در شعر بیان میکنند, در مراسم زنده اشپیگل در سالن اشپیگل که در خانه جشن کلرشن در برلین مقر شده است.