سه مهاجر از سپتامبر 2017 با رقصندگان کمپانی رقص کودکان برلین تمرین میکنند. و بدینگونه بخشی از اتاق گشوده  شده سوم یعنی "شنیدن" هستند, متعلق به زاشا والتز و مهمانان که سعی دارد حد وسطی مابین هنر, سیاست, زندگی عمومی و شخصی باشد. صدای شاعران , زبان های گوناگون از جمله فارسی و آلمانی, تصاویر کلمات اشعارشان و تفکراتشان با موسیقی در هم می آمیزند و در قالب رقص در سالن به حرکت می آیند. جو فضا تنگاتنگ میشود, تضاد هایی ایجاد میشوند , میان سبک باری رقصندگان و مالیخولیای نهفته در ابیات و دوباره منحل میشوند, تا ملودی ها پیوند بخورند. صدای شاه ضمیر هوتکی و یاسر نیکزاده و مهدی هاشمی طنین انداز میشنود و دیالوگی آغاز میشود که شنوندگان را به جهان تفکراتشان, خاطراتشان و نگاهشان به مسائل میبرد.

از 24 تا 26 نوامبر زاشا والتز هنرمندان و فعالان و مخاطبان را به رقص, موسیقی, فیلم و گفتگو به صرف خوراکی در کنار یکدیگر به رادیال سیستم فاو دعوت میکند.

موضوعات »هنر مقاومت« و »قدرتمند سازی انجمن ها« هستند.