«چرا می‌خواهی این زندگی را از من بگیری، آزادی مرا انکار کنی؟ من هم انسان هستم.»

- رابینا کریمی

در ماه ژوئیه، پروژه شعر دو بار دعوت شد تا بخشی از برنامه همایش روسای مدارس امریکا باشد که می خواستند با پروژه های اجتماعی در برلین آشنا شوند. علاوه بر Rachel Clarke's Storytelling Arena که با فورم کار مشترک‌اش همچنین بستری برای تبادل ترانه با جوانان پناهنده ارائه می دهد، شاعران پروژه شعر  در ابتدا آثار خود را به طور معمول به زبان مادری خود خواندند. سپس ترزا روجر ترجمه های انگلیسی را خواند. برای دومین بار پس از کنفرانس TEEME ، در دانشگاه آزاد برلین در ۲۰۱۸، ترجمه های انگلیسی توسط نویسنده جوان و خواننده و ترانه سرا آنه جنبرگ از نیویورک ارایه گردید. به واکنش مثبت مخاطبان، شاعران ما تحت تأثیر قرار گرفتند.

بنابراین می خواهیم از مخاطبان گرم خود، آیدان بارتلی بخاطر دعوت و سازمان‌ دهی برنامه تشکر کنیم و از علی الزعیم ، روژین نامر، روبینا کریمی، رضا حسینی و حامد بلوچ بخاطر اشتراک تجربیات شخصی شان نیز سپاس گذاریم.