شب پیش‌نمایش: برای اولین بار، شب شعر BiPoC از کلکتیو کافه فمینیستی کافه کرال در منطقه ودینگ برگزار شد - و ما هم در آن حضور داشتیم. در تاریخ 03.03.2024، نویسندگان BiPoC از برلین در یک شب خوانش باز و چندزبانه، نوشته‌های خود را در مقابل مخاطبان متنوع کافه معرفی کردند.

شاعران ما، روژین نامر و لیلا آکیلدیز، هرکدام چندین شعر را مطرح کردند. لیلا برای آغاز بخش خود، داستان جادویی "کلاغ و دختر" خود را به زبان کردی مطرح کرد، که در آن با موضوعات غم و از دست دادن، اما همچنین با اهمیت گفتن داستان‌ها در پردازش این غم مواجه شد - همچنین با معنای داستان‌گویی، حتی در پردازش این غم. ترجمه آلمانی توسط روژین خوانده شد. سپس او نوشته‌های خود را به زبان آلمانی مطرح کرد. خوانش با خطوط تأثیرگذار از شعر روژین "انعکاس دوری" به پایان رسید: "آنچه باقی می‌ماند، روح من است که به دیوارهای تو پناه برده است، / که اکنون در دریای تو فرو می‌رود. / وحدت و عدالت و آزادی. / اکنون مرا مجبور می‌کنی تا از تو فرار کنم."

از کلکتیو کافه کرال که این بخشی از شب خاص را ممکن کرد، سپاسگزاریم.