در سال ۲۰۰۰ در مزارشریف افغانستان به دنیا آمد. شاه‌ضمیر به معنای مکان سلطنتی برای ابراز غرور پدر است. او به عنوان تنها پسر والدینش در سن 15 سالگی به تنهایی به آلمان گریخت. او در مجموع سه ماه در جاده بود و در گذرگاه یونان تامرز غرق شدن پیش رفت. پدر و مادر شاه‌ضمیر هنوز در افغانستان هستند. مشخص نیست که آیا آن‌ها می‌توانند به آلمان بیایند یا خیر. در برلین، شاه‌ضمیر خانواده‌ای را پیدا کرد که او را مانند پسرشان به خانه‌ی خودشان بردند و از او حمایت زیادی کردند. او از بازی فوتبال و رفتن به باشگاه لذت می‌برد. او اکنون در آپارتمان خود در مرکز شهر برلین، زندگی می کند، دوره‌های آموزشی را به عنوان متخصص پرستاری گذرانده است و در Charité کار می‌کند.

این نویسنده جایزه برده است