۲۳ سال دارد و اهل میکولائی‌یف اوکراین است. او در سال ۲۰۲۳ به آلمان آمد و شعر سرودن را این‌جا آغاز کرد.