جشنواره مورگنلند از سال ۲۰۰۵ در درجه اول به موسیقی، اما همچنین به سایر آثار فرهنگی خاورمیانه اعم از فیلم، عکس یا ادبیات اختصاص داده شده است. امسال، از ۵ ماه مه تا ۲۴ ژوئن، همه چیز به نشانه جابجایی به آسیای میانه اختصاص داده شد. هنرمندانی از افغانستان، جمهوری آذربایجان، چین، قزاقستان و روسیه شامل برنامه بودند.

در عصر قبل از خوانش پروژه شعر، صداهای جذاب روژان اوروزباوا و اولژان بایبوسینوا از قزاقستان به گوش رسید و در ۲۰ ژوئن، هفت شاعر جوان به روی صحنه رفتند. در خانه فلیکس نوسبام، در میان نقاشی های هنرمند یهودی و عکس‌ های اندی اسپیرا از افغانستان، چارچوبی چشمگیر برای شعر ایجاد شد. این مجموعه هنری توسط معماری متمایز و دلهره آور دانیل لیسبسکیند، که به طور قابل توجهی با تبعید به آشویتس در ارتباط است، تکمیل گردید.

در مقابل تالار موزه که تا آخرین صندلی پر شده بود، متونی درباره وحشت تبعید، درباره تنها بودن، بلکه در مورد قدرت و عشق ، علی رغم همه مقاومت ها ، قرائت شد. این متن ها به زبان های فارسی، عربی و به خوانش گرفته شدند. ترجمه های بیشتر به آلمانی به زیبایی توسط بازیگر الیور مسکندهال خوانده شدند. در آخر نیز حاضرین برای احترام به شجاعت این جوانان شاعر دقیقه ها به پا ایستادند و ایستاده این جوانان را تشویق کردند.

با تشکر از ترزا ماتوش و مدیر جشنواره مایکل درایر به خاطر پشتیبانی گسترده و همه جانبه در محل، که باعث شکل گیری این رویداد زیبا شد.

شاعران: روژین نامر، روبینا کریمی، مهدی هاشمی، مهدی رضایی، یاسر نیکزاده ، شاه ضمیر هوتکی ،میشائل کرازنُف

رهبر هنری: مایکل درایر، ترزا ماتوش


عکس © Rottkay