پروژه کارگاه شعر در جشن ابیات نقطه عطف شروع همکاری با مدارسی بود, که از این پروژه شعرقصد دارند در راستای ادغام فرهنگی بهره مند شوند. در این کارگاه یک تا دو دختر فارسی زبان و یک تا دو پسر فارسی زبان توانسته اند  در کلاس های خوش آمدگویی رده 8 تا 13 شرکت کنند. جدا از این تا 150 دانش آموز رده های 8 تا 13 و دیگر علاقه مندان توانستند به عنوان مخاطب در مراسم شرکت کنند.