شاعران جوان برای دومین بار در فستیوال ادبی بین المللی برلین برای دومین بار به روی صحنه رفتند. اینبار اما در مقابل چشمان مخاطبانی متفاوت, که اکثرا متشکل از کلاس های مدرسه بودند. بعد از اجرا صف هایی طولانی به طور ناگهانی در مقابل میز کتاب تشکیل شدند که ترکیبی از ده ها انسان جوان بودند. دانش آموزان برلینی در صف ایستاده بودند تا یکی از مجموعه اشعار جمع آوری شعر پروژه شعر برلینی  رو بخرند و از مهاجران خواهش کنند آنها را برایشان امضا کنند. بسیاری علاقه مند بودند بیشتر در مورد آنها بدانند و حتی شماره تلفنشان را نیز درخواست کردند. به طور برق آسایی بر ما روشن شد که اگر اشعار این توانایی را دارند که نظر انسان ها را اینگونه به یکدیگر جلب کنند, پس مسلما این فقط در جشن های ادبی جواب نمیدهد, بلکه در هرجایی. طبیعتا بهترین جا برای این کار مدرسه است یا هرجایی که آلمانی ها و مهاجر ها مدام با هم روبرو میشوند. بازیگری به نام لیدیا شمشولا و خبرنگار بخش خارجی اشپیگل سوزانه کولبل اشعار را به آلمانی خواندند.