آسمان آبی چشمانت بحث‌برانگیز بود
مثل هوای پس از باران 
و آفتاب پس از صاعقه
همیشه نباید غربت را به چالش کشید 
گاهی ابرها از نگاه‌های تو متولد می‌شوند 
تا دوباره زمین جوانه زند.