اهل کابل در افغانستان است و 26 سال سن دارد. زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه کابل آموخت و تا مقطع فوق‌لیسانس به تحصیل ادامه داد، و در عین‌حال در انجمن‌های مختلف ادبی شرکت می‌کرد. او همچنین به عنوان مدرس ادبیات در دانشگاه مشغول به کار بود و در نهایت بورسیه‌ی دکتری زبان‌شناسی و ادبیات را دریافت کرد. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، او دیگر اجازه نداشت کار خود را به عنوان یک زن ادامه دهد و در سال 2022 با خانواده‌اش به آلمان آمد. در این‌جا او مشغول شناخت بهتر آلمان و زبان آلمانی است.