Ji min dipirsî meyla vî dilî li ku ye.
Ez ew kes im yê ku bi rojan bi xwe re di dubendiyê de ye.
Di neynikê de xweliya şewata daristanekê dibînim.

Bêguman ez ê pirsa te bibersivînim, lê guh bide min.
Tu wekû pirpirokekê li dora min difirî.
Tu dizanî ez li vir im û ne li vir.

Li tenêtiya min nepirse,
Lewra ez ê di tebeqeya herî jêr ya dojehê de bişewitim.