به ایجاد این شب شعر فارسی در ابتدای سال جدید، به پیشنهاد مترجم ما، علیرضا اکبری، در کتابفروشی زیبای هدایت در برلین-شارلوتنبورگ پرداختیم. این کتابفروشی توسط نویسنده ایرانی، عباس معروفی، تأسیس شده و در حال حاضر تحت رهبری دختر اوست، جایی که کتب فارسی با فضای دلنشین کافه‌های شارلوتنبورگ و شب‌های فرهنگی چندفرهنگی به هم می‌رسند.

ما به خصوص از این خوشحالیم که شاعر و مترجم معروف، علی عبدالهی، با سخنرانی درباره اهمیت شعر و ترجمه آن، شب را آغاز کرد. او در این سخنرانی به چالش‌های ویژه ترجمه‌های شعری اشاره کرد، زیرا "شعر به طور کلی همواره به تاریخ زبان و یادآوری وابسته است و در عین حال با کودکی و داستان شخصی شاعر تنها می‌شود." همچنین او درباره اهمیت شعر برای گفتگوی بین فرهنگی صحبت کرد: "ترجمه، قدیمی‌ترین رسانه برای انتقال فرهنگ‌هاست، و با توجه به اینکه شعر در هر زبان اوج فرهنگ و جوهر دستاوردهای آن زبان و فرهنگ را نشان می‌دهد، ترجمه شعر یکی از بهترین راه‌ها برای گفتگوی فرهنگی بین زبان‌ها و تمدن‌هاست. به دلیل مختصر و کوتاه بودن شعر، ترجمه، انتشار و خواندن آن کمتر زمان‌بر بوده و بنابراین بخشی اساسی از هر فرهنگ را به صورت کارآمد‌تر انتقال می‌دهد."

همچنین، او برخی از شعرهای خود را خواند. در ادامه، شاعران ما، تایبه جویا، راضیه کریمی و علی تاجیک، شعرهای خود را خواندند، و ترجمه‌ها را ترزا روگر ارائه داد. لوکه نیسن و علیرضا اکبری به‌طور مشترک میزبان این شب دوزبانه بودند.

تبادل پرانرژی
تبادل پرانرژی
عکس © Levke Nissen