Hatim ba te bi êş û derdên xwe
Merhem û derman te dane min
Ez her çi bûm û çi me, ew ma li dûr
Baskên firrînê te dane min
Bi rûyê geş te ez girtim hembêza xwe
Her çi di nav derd û hîcranê de wenda bibû, te dane min
Her çîqas ne ji cismê te bim jî
Dixwazim bibim serbilindiya te
Niha ku dûr im ji welat
Dibe ku tu bibî xaniyê hêviyên min